Svømmeskolens nye koncept (børne hold)

 
I samarbejde med DGI har vi implementeret et nyt koncept - "Min Svømmebog" - der danner rammen om vores undervisning, så vi har en ensartet og struktureret fælles måde at undervise på. "Min Svømmebog" er en fysisk bog, som alle svømmere på henholdsvis haletudse, guldfisk og søløve hold får udleveret. Nye svømmere får bogen udleveret til førstkommende mærkeuge.
Svømmebogen skal du medbringe til mærkeugerne.

Bogen følger den enkelte svømmer igennem svømmeskolens 4 første niveauer.
 
Hvert niveau vil have fokus på forskellige øvelser inden for:
 
Balance, bevægelse, elementskift og vejrtrækning
 
I løbet af sæsonen vil vi 4 gange afholde det vil kalder for "mærkedage". På mærkedagene skal svømmerne udfører en, ud af i alt 4 øvelser (bogen beskriver hvilke) og når dette er klaret får svømmerene udleveret et klistermærke de kan sætte ind i deres bøger. De svømmere som evt. måtte mangle lige det sidste for at få mærket vil få et flot smiley-mærke istedet for, og vil forhåbentlig kunne øvelserne ved næste mærkedag, hvor mærket så udleveres.
  
Alle delfiner (niveau 4) kommer ligeledes til at svømme efter den faglige del af konceptet - således vil undervisningen ikke være anderledes for dem, men rammen og indholdet er den samme hele vejen op igennem.
 

Vi bruger bogen til at danne rammen om vores svømmeskole og ideen er at vi ved hjælp af konceptet kan levere:

- Svømmeundervisning af høj kvalitet både i og udenfor vandet

- Svømmeundervisning med konkrete mål og løbende evaluering af dit barn/ dine børn

- Personlig svømmebog hvor barn og forældre kan følge barnets progression

- Svømmeprøver undervejs i sæsonen. Efter hver svømmeprøve (mærkedag) præmieres barnet med et klistermærke, som de selv kan sætte ind i deres egen bog.

Det er meningen at bogen skal blive en personlig ting for dit barn og noget i kan kigge i sammen. Bogen giver også dig, som forældre en rigtig god indikator for hvad vi arbejder på i mellem vores mærkeuger.

Særlig info til haletudser med ledsager
På dette allerførste niveau i svømmeskolen når vi de første 2 mærker på niveau 1. Vi har således rigtig god tid til at nå øvelserne på en sjov og legende måde.

Har du mistet din svømmebog?
Ny svømmebog kan bestilles i vores shop, den koster 100 kr.


 
 
SIGMA SWIM - Allerød Byagervej 12 3450 Allerød - kontor.allerod@sigmaswim.dk - Tlf: 53793450 / 53763450
en løsning fra Klubmodul